Školní jídelna Brno Horní funguje jako samostatná příspěvková organizace od roku 1994. Jejím zřizovatelem je městská část (MČ) Brno – střed. Ve své hlavní činnosti poskytuje stravování dětem a zaměstnancům základních i mateřských škol, denně uvaří zhruba 700 obědů. Jako doplňkovou činnost zajišťuje dopolední svačiny pro žáky základní školy Horní, pořádá jarmarky pro děti a příležitostně připravuje rauty z lokálních a zdravých surovin pro brněnskou ekovýchovnou organizaci Lipka nebo MČ Brno - střed. Při výběru potravin k přípravě pokrmů využívá nabídku regionálních dodavatelů. Snahou je pěstovat v dětech návyky ke zdravému životnímu stylu a aktivně propojit činnost jídelny s výukou, kde se děti mohou např. podílet na tvorbě jídelníčku. Budova i některé vybavení jídelny patří městské části, některá menší zařízení si pořizuje příspěvková organizace sama. Organizace zaměstnává jedenáct lidí, na mzdy zaměstnanců přispívá dle počtu strávníků Ministerstvo školství. Školní jídelna Horní je členem Asociace společného stravování.

Na základě rozhovoru ze dne: 1.12.2015, doplněno o informace z: http://sjhorni.cz

« Zpět do kategorie: Vzdělávání, komunitní rozvoj