V roce 2010 Jan Šváb koupil barokní statek z roku 1732. Spolu s dalšími lidmi se jej rozhodl přebudovat, znovu oživit a vytvořit zde zázemí pro život a práci jeho obyvatel. Během roku 2013 proběhla kolaudace živočišné výroby, o rok později pak mlékárna a agroturistika. Další činností je práce ve stolárně. V rámci agroturistiky je také provozováno ubytovací zázemí a hospoda. Farma pěstuje plodiny, z kterých vyrábí krmivo pro vlastní hospodářská zvířata, především kozy, dále pak krávy a ovce. Vlastní 4 hektary půdy, dalších 24 hektarů si pronajímá od zemědělského družstva. Filozofie společnosti vychází z hodnot svobody, pravdy a bezpečí. Důležité pro činnost farmy je lokální hledisko, bioprodukty mlékárny vyrábí z vlastních surovin a dodává je především do Brna a regionu jižní Moravy. Kozojedský dvůr s.r.o. zaměstnává sedm lidí. Celkové řízení a rozhodování je v rukou jednatele Jana Švába, který do společnosti vložil počáteční finanční prostředky získané prodejem své předcházející firmy. V budoucnosti je cílem naplnění kapacity provozu stolárny a mlékárny a postupné snižování významu agroturistiky.

Na základě rozhovoru ze dne: 3.11.2015, aktualizováno: červenec 2016

« Zpět do kategorie: Farmy, lesnictví