U zrodu zemědělského družstva v roce 2012 stáli lidé z centra ekologické výchovy Chaloupky o.p.s. Na počátku byla ochrana krajiny, přes kterou se pět členů družstva dostalo k šetrné formě zemědělství. Organizace vlastní pět krav a zhruba čtyřicet ovcí a mlékárnu, kde vyrábí jogurty, tvaroh a sýry. Pozemky na pastvu má v pronájmu. Kromě počátečních členských vkladů se finančními prostředky pro rozjezd činnosti staly smlouvy o „adopci ovce,“ které fungují na podobných principech jako komunitou podporované zemědělství. "Adopční rodiče" se zavazují po dobu pěti let odebírat produkty družstva za předem zaplacených 5 000 Kč. Pro členy družstva je důležité lokální hledisko, dodává hlavně do okolních vesnic, zdravých výživ a farmářských prodejen v Jihlavě a Třebíči. Odběrateli či adoptivními dárci jsou i zaměstnanci škol a ekologických a volnočasových organizací z Brna (Lipka, Lužánky aj.). Družstvo zároveň ve spolupráci s Chaloupkami o.p.s. na farmě provozuje pracoviště, kde se děti, ale i dospělí učí vyrábět sýry, zpracovávat ovčí vlnu a faremnímu hospodaření. Veškeré prostředky nad rámec nákladů investuje družstvo zpět do dalšího rozvoje. Výrobky jsou certifikované značkou Vysočina - regionální produkt. Pro další vývoj organizace je v současnosti nejvíce omezující malá výměra pronajatých pozemků.

Na základě rozhovoru ze dne: 24.9.2014, aktualizováno: červen 2016

« Zpět do kategorie: Farmy, lesnictví