Na začátku stála snaha o zachování svobodného a nezávislého mediálního prostoru, který není určován penězi. Idea družstevní formy novin vznikla inspirací u německého družstevního periodika taz. die tageszeitung. Projekt vznikl v roce 2009, kdy se spojilo 19 zakládajících členů. Cíl družstva,kterým je budování nezávislého mediálního prostoru na podporu kultury a občanské společnosti, je ukotven v jeho stanovách.Mezi lety 2011 a 2012 vycházely Kulturní noviny v tištěné podobě jako čtrnáctideník. Od poloviny roku 2012 jsou dostupné v on-line verzi jako týdeník, měsíční počet návštěvníků se pohybuje kolem pěti tisíc. Polovina počátečních finančních prostředků pocházelaz členských vkladů, druhou polovinu získaly noviny prostřednictvím grantů. V roce 2012 uspořádalo německé družstvo taz sbírku, která pomohla Kulturním novinám zrekonstruovat webové stránky, nastavit pravidelný redakční režim s malým rozpočtem a překlenout finanční potíže. V současné době má družstvo zhruba 60 členů, v redakčním týmu funguje pět lidí za minimální finanční odměny. Družstvo nemá pronajaty žádné prostory, redaktoři pracují z domova. Redakční tým spolupracuje s dalšími nezávislými českými periodiky a vytváří síť osobních vztahů s družstevními médii v Evropě. Fungování novin podporuje také neformální komunita sympatizujících a finančně přispívajících lidí.

Na základě rozhovoru ze dne: 2.11.2014

« Zpět do kategorie: Kultura a umění