Památkově chráněný, původně gotický a renesančně přestavěný dům z přelomu 14. a 15. století byl potomkům rodiny Langerů navrácen během restituce v 90. letech. Nachází se v centru Jindřichova Hradce a od roku 2001 je v jeho prostorách otevřena galerie pořádající výstavy známých i regionálních umělců. V atriu domu jsou pořádány koncerty a divadelní představení. Galerii provozují manželé Langerovi na živnostenský list. Mimo to je část domu pronajata kavárně - bistru, které cíleně nabízí potraviny od místních producentů, a vinotéce. Finanční prostředky získané z nájemného slouží na údržbu a opravy domu. Manželé Langerovi jsou také členy spolku Jindřichohradecká kulturní společnost, jejímž prostřednictvím provozovali další galerii Zámecký mlýn. Podílejí se na mnoha dalších aktivitách v oblasti kultury a historie, které podporují kulturní život v regionu (např. spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce). Režírují zdejší ochotnický divadelní spolek, pro město pořádají slavnosti Adama Michny z Otradovic, spolupracují s rozhlasem, podílejí se na tvorbě dokumentárních filmů, jsou členy spolku zabývajícího se vybudováním pomníku obětem holocaustu aj. Kromě města spolupracují s mikroregionem Podjavořicko a jsou členy sítě šetrné turistiky a cykloturistiky Greenway Praha - Vídeň. Ke své činnosti využívají také příspěvků města a grantů.

Na základě rozhovoru ze dne: 14.1.2015, aktualizováno: červenec 2016

« Zpět do kategorie: Kultura a umění