Studio ALTA vzniklo v roce 2007 jako zkušební prostor pro tanečníky. V současnosti funguje jako platforma spojující divadlo a zkušebnu s komunitními aktivitami a dětským studiem. Původně občanské sdružení se transformovalo na zapsaný ústav. O řízení organizace rozhodují tři lidé, na celkovém fungování se podílí především externisté. Od února 2015 studio ALTA funguje ve čtyřech halách, jejichž součástí je i neformální kavárna. Svojí činností se snaží o podporu nezávislé umělecké tvorby a lokálně ovlivňuje dění v Praze 7. Filozofie organizace vychází z vymezení se proti konzumu a luxusu prostřednictvím angažovanosti a aktivního spoluvytváření. Organizace neformálně spolupracuje s dalšími kulturními institucemi města Prahy a je členem mezinárodní sítě Trans Europe Halles, která zaštiťuje industriální kulturně - komunitní centra. Neprofesionálním skupinám jsou prostory poskytovány za netržní nájem. Náklady na provoz organizace jsou částečně financovány z grantů Ministerstva kultury a města Prahy.

Na základě rozhovoru ze dne: 15.12.2014, doplněno o aktuální informace z: https://www.facebook.com/Studio-Alt-126677687403086/

« Zpět do kategorie: Kultura a umění