BioBanka vznikla před více než deseti lety pod formální záštitou Hnutí DUHA Olomouc, kdy na počátku stál environmentální impuls týkající se minimalizace obalů. Hlavním cílem BioBanky je zpřístupnění potravin v bio kvalitě za dobrou cenu, pro co nejvíce lidí. Snahou je podporovat především přímý nákup od lokálních zemědělců, využíváni jsou také dodavatelé bio potravin z České republiky. Princip fungování je možný popsat slovy: vklad, záloha, systém nakupování a schůzek. Všichni členové vkládají vratnou zálohu, částka vložená nad její rámec je kreditem, ze kterého nakupují. Schůzka, tedy doba odběru zboží, probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. V současné době má BioBanka více než padesát členů, z nichž pravidelně chodí nakupovat zhruba dvacet. Po většinu doby své existence fungovala ve zdarma poskytnutých prostorách, po přestěhování platí nízký nájem, který je rovným dílem rozpočítáván mezi její členy. Komunita lidí kolem BioBanky nemá žádnou oficiální právní strukturu. Klíčová je zde role koordinátorky, která svoji práci vykonává bezplatně. Účelem Biobanky není vytvářet zisk, ale nabízet bio potraviny za dostupnou cenu, marže jsou proto minimální a případný zisk je investován do nákupu vybavení. V září 2016 vedle biobanky vznikl také bezobalový obchod především s lokálními potravinami, kde mohou zákazníci potraviny nakupovat do vlastních přinesených nádob nebo sáčků - viz www.olomoucbezobalu.cz

Na základě rozhovoru ze dne: 5.12.2014, aktualizováno: říjen 2016

« Zpět do kategorie: Komunitní pěstování a distribuce potravin