Prodejna zahrádkářských potřeb a přebytků patří základní organizaci Českého zahrádkářského svazu. Vznikla zhruba v polovině sedmdesátých let. Smyslem prodejny není tvorba zisku, ale vytvoření prostředků na krytí dalších aktivit a provozních nákladů spolku. Zájmový spolek se věnuje osvětové činnosti v oblasti zahrádkaření. Znalosti o pěstování rostlin se snaží šířit mezi svých 360 členů a veřejnost prostřednictvím odborných školení a poradenské činnosti, které poskytuje zdarma. Prodejna nabízí dva typy zboží, a to vlastní, které organizace nakoupí a prodá a také zboží komisního prodeje. Do komisního prodeje nosí své přebytky (ovoce, zelenina, květiny) místní zahrádkáři, kteří si sami určí prodejní cenu. Cena je obvykle nižší než v místních konvenčních obchodech. Prodejna si poté nechává určité procento z ceny prodaného zboží. Nabízené potraviny jsou v dobré kvalitě, místního původu a označeny jménem prodejce. Kromě prodejny jsou aktivity v menší míře financovány provozem moštárny. Budova moštárny je majetkem spolku, ostatní prostory mají pronajaty od města Boskovice za netržní nájem. Problémem spolku je starší věková struktura jeho členů, snaží se proto zaměřit na mladší populaci prostřednictvím spolupráce se školami a vedením kroužku mladých zahrádkářů.

Na základě rozhovoru ze dne: 25.9.2014

« Zpět do kategorie: Prodejny a sítě prodejen