Nazaret je diakonické zařízení Církve československé husitské v Borovanech, kde funguje od roku 2005. Posláním Nazaretu je prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb zabránit sociálnímu vyloučení zdravotně či mentálně znevýhodněných osob a umožnit jejich začlenění do společnosti. Působí především v regionu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny, uživatelé sociálních služeb ale dojíždí i z okresů Český Krumlov, České Budějovice, Jindřichův Hradec. Nazaret provozuje dvě sociální služby – denní centrum a sociálně terapeutickou dílnu (STD). Aktivity denního centra mají za cíl pomoci lidem s postižením k začlenění a samostatnosti. Klienti se věnují každodenním činnostem jako je vaření, nákupy, návštěvy knihovny nebo tělocvičny, ale také dílenské činnosti (keramika, textil, obalové materiály). V sociálně terapeutické dílně se činnosti odvíjí od samostatnější práce s keramikou, originální výrobky jsou prodávány. Cílem aktivit STD je začlenění a samostatnost uživatelů služby a příprava na samostatnou práci na volném nebo chráněném trhu práce. Činnost denního centra a sociálně terapeutické dílny je úzce spojena s činností dvou chráněných dílen, které Nazaret také provozuje, a kde se vyrábí užitková i dekorativní keramika a textil. Počet zaměstnanců Nazaretu je 27, z toho dvě třetiny se zdravotním nebo tělesným postižením, pouze 4 zaměstnanci pracují na plný úvazek. Celkový počet uživatelů sociálních služeb je 30. Právní formou je Nazaret církevní neziskovou organizací, přičemž zřizovatelem je církev. Náplní svojí činností se však Nazaret považuje za sociální podnik. Prostory v Borovanech zdarma poskytuje městoBorovany, které podporuje i další aktivity Nazaretu. Organizace čerpá dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihočeského kraje, Úřadu práce; významnou finanční pomocí jsou dary od fyzických a právnických osob. Zhruba čtvrtinu finančních prostředků na provoz získává Nazaret z vlastní činnosti prodejem výrobků z dílen. Kapacitu dílen využívá organizace také pro kurzy pro veřejnost, pořádá i akce jako je den otevřených dveří a jarmark neziskovek nebo benefiční novoroční koncert.

Na základě rozhovoru ze dne: 29.11.2015, doplněno o informace z: www.nazaret.cz

« Zpět do kategorie: Výroba