Pěstování starých odrůd ovocných stromů bylo pro Radima Peška hobby. Ovocná školka v Bojkovicích se do nynější podoby vyvíjela postupně od roku 1998. V současné době jsou zde ovocné školky, kde jsou množeny většinou staré odrůdy jabloní, hrušní, slivoní a méně známých ovocných dřevin, případně modernější odrůdy vhodné pro ekologické zemědělství. Kromě pěstování sazenic ovocných stromů jsou zde i genofondové sady s BIO certifikací, přičemž část ovoce vypěstovaná v sadech je dovážena do moštárny v Hostětíně. Radim Pešek pracuje na živnostenský list, hospodaří na zhruba 4 hektarech ovocných školek a 3,5 hektarech sadů. Zaměstnává 2 stálé zaměstnance a dále brigádníky na sezónní práce. Kromě snahy o zachování původních a starých odrůd stromů poskytuje Radim Pešek poradenství pro zákazníky, několikrát ročně přednáší, spolupracuje s CHKO Bílé Karpaty a podílel se na výzkumném projektu Českého svazu ochránců přírody týkající se mapování ovocných stromů. Zdrojem financí je především prodej sazenic, který činí organizaci finančně soběstačnou, 2/3 zisku jsou investovány zpátky do podnikání. Ovocná školka Bojkovice je také členem Ovocnářské unie a Školkařského svazu a držitelem regionální známky Tradice Bílých Karpat.

Na základě rozhovoru ze dne: 16.5.2014

« Zpět do kategorie: Ochrana biodiverzity