BuďSOB je prostor pro setkávání lidí z jižních Čech, kteří hledají alternativy k současnému mainstreamovému nahlížení na svět. Je to neformální iniciativa, jejímž cílem je posilování lokální soudržnosti a soběstačnosti v oblasti potravin, služeb, energie aj. Jádro skupiny tvoří zhruba 20 lidí, pravidelná setkávání jsou však otevřena komukoli. Prvním milníkem na jaře 2012 bylo vytvoření webových stránek (www.budsob.cz) sloužících jako platforma pro sdílení informací a zkušeností. Dalším krokem bylo uvedení v život místního systému výměnného obchodu (ang. LETS), který zprostředkovává směnu bez použití klasických peněz. Alternativní měnou je v tomto případě 1 SOB odpovídající 1 Kč. Členové si mohou prostřednictví webového systému nepeněžně směňovat produkty, služby, zkušenosti a čas. Službu pravidelně využívá zhruba 70 lidí. Mezi aktivity skupiny kolem BuďSOB také patří také pořádání besed a přednášek. Veškerá práce je vykonávána na základě dobrovolnictví. Skupina nevlastní žádné prostory, pravidelná setkávání jsou pořádána ve spřízněném komunitním prostoru v Domě U Beránka v Českých Budějovicích, který má v pronájmu jeden ze členů iniciativy.

Na základě rozhovoru ze dne: 17.5.2014, doplněno o informace z: www.budsob.cz

« Zpět do kategorie: Místní měny