Městečko Strmilov se nachází v Jihočeském kraji. Tamní městský úřad podporuje celou řadu zájmových a sportovních organizací nejen finančními prostředky, ale také netržním poskytováním prostor, technickým zázemím nebo věcnými dary. Do svých aktivit se snaží úspěšně zapojovat místní občany. Ve spolupráci s Nadací Via a za podpory dalších sponzorů a dobrovolné práce místních lidí město realizovalo výstavbu parku U koule. Veřejnost se účastnila plánovacího procesu a na samotné realizaci se podílelo přes šedesát dobrovolníků, včetně dětí. Vstupní investici projektu poskytla Nadace Via, částečně se na finanční spoluúčasti podílelo město, dále Ministerstvo pro místní rozvoj a nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla. Mimo to byl v obci realizován projekt komunitního plánování sociálních služeb za podpory externího facilitátora. Město v roce 2015 zpracovalo strategický plán rozvoje obce s názvem Program rozvoje města Strmilov do roku 2020. Do tvorby tohoto koncepčního materiálu byla opět přizvána veřejnost. Strmilov je členem Místní akční skupiny Česká Kanada a Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.

Na základě rozhovoru ze dne: 14.1.2015, aktualizováno: červen 2016

« Zpět do kategorie: Obecní projekty