V obci je od roku 1997 v provozu centrální výtopna na biomasu – štěpku, která byla postavena se záměrem zajistit ekologičtější způsob vytápění pro obecní budovy včetně obecních bytů. V roce 2002 byla výtopna rozšířena o druhý kotel a do sítě bylo připojeno 18 soukromých rodinných domků. Původně obec vyráběla vlastní štěpku z obecních lesů, z důvodu zastaralého technického vybavení je nyní odebírána štěpka z nedaleké pily. Právní formou je výtopna s.r.o. vlastněná obcí, která zaměstnává 2 zaměstnance na částečný úvazek. V roce 2007 proběhla automatizace výtopny, na kterou obec využila dotace a dofinancovala ji úvěrem. Mimo centrální výtopny se obec Svatý Jan nad Malší snaží o zachování a podporu služeb pro veřejnost. Pošta, lékař a místní živnostníci využívají obecní prostory zdarma nebo za netržní nájem, na obecní zakázky je snaha najímat místní řemeslníky. Dále obec čerpá dotace z kraje a Evropské unie, které byly využity např. na modernizaci školy a silnic nebo vybudování muzea loutek. Svatý Jan nad Malší spolupracuje s Volným sdružením umělců Jižních Čech, které na místní faře, kterou si obec pronajímá od církve, pořádá každý měsíc výstavy. Schází se zde i dětské kroužky vedené místními občany. Obec je členem mikroregionu Pomalší, Místních akčních skupin Sdružení Růže Borovany a Pomalší a sdružení Hrady na Malši.

Na základě rozhovoru ze dne: 30.9.2014

« Zpět do kategorie: Obecní projekty