Jindřichohradeckou úzkokolejku, jejíž historie sahá do konce 19. století, vlastní a provozuje akciová společnost Jindřichohradecké místní dráhy. V roce 1997 tato společnost získala úzkokolejku za symbolickou částku formou privatizace, kde původním vlastníkem byl státní podnik České dráhy. Skupina, která založila Jindřichohradecké místní dráhy, byla zformována s cílem zachránit úzkokolejku před případnou likvidací za udržení jejího provozu. Od roku 2009 má společnost tzv. smlouvu o službě v závazku veřejné dopravy, na jejímž základě si u ní dopravu objednává Jihočeský kraj a kraj Vysočina. Úzkorozchodné tratě vedou z Jindřichova Hradce na sever do Obrataně a na jih do Nové Bystřice. Trať zajišťuje základní dopravní obslužnost osob v regionu, podporu turismu, ale je také technickou výjimečností a památkou. V letních měsících provozuje také pravidelné parní vlaky s historickými vozy. Její provoz je financován ze čtyř zdrojů, kterými jsou platby od krajů, platby od Státního fondu dopravní infrastruktury, vlastní komerční činnost a úvěry. Snahou společnosti je navázání užší spolupráce s představiteli regionu a jednotlivých obcí a větší zapojení se do rozvoje oblasti České Kanady.

Na základě rozhovoru ze dne: 14.1.2015, doplněno o informace z: http://jhmd.cz/o-nas

« Zpět do kategorie: Doprava