Sdružení Roztoč svou  činností usiluje o rozvoj místní kultury v Roztokách, snaží se o obohacování  života místních obyvatel, nabízí prostor k tvořivosti a poznání. Svými aktivitami sdružení vytváření prostor k tvořivosti a vzájemnému setkávání dětí a dospělých z různého kulturního i sociálního prostředí, profesionálů i amatérů z místa i ze vzdálenějších koutů ČR a Evropy. Sdružení vzniklo z iniciativy rodičů kolem roku 1999. Organizuje pravidelné kroužky a kurzy pro děti, mládež a dospělé, tvořivé dílny a místní slavnosti – např. roztocký masopust či živý betlém či divadelní a hudební festiválky. Z původních prostor ve školní družině (jedna třída) se sdružení přestěhovalo do prostor pronajatých od města (malý ateliér a kancelář), které si zrekonstruovalo vlastními silami. Protože tyto prostory nestačily, postavil si Roztoč s pomocí veřejné sbírky a finančních prostředků od MŠMT na obecním pozemku vlastní kontejnerový dům (velký taneční ateliér, malá učebna, skládek a zázemí) a dále si pro potřeby ateliérů pronajímá dva soukromé prostory (garáže) pro výtvarný a animační ateliér. Další ateliéry má Roztoč také v obcích Únětice a Suchdol. Právní formou je Roztoč zapsaným spolkem se zhruba pěti sty členy včetně dětí. Sdružení má tři stálé zaměstnance (na částečný úvazek) a zhruba dvě desítky lektorů, na jeho aktivitách se také pravidelně podílejí dobrovolníci. Dětské kroužky jsou finančně soběstačné, ostatní aktivity jsou částečně spolufinancovány z dotací a grantů, např. MŠMT a města.

Na základě rozhovoru ze dne: 23.9.2015.

« Zpět do kategorie: Vzdělávání, komunitní rozvoj