Moštárna a pálenice Stará Dáma byla založena dvěma rodinami v roce 2002. Původně se orientovala na moštování ovoce od pěstitelů a destilaci ovocných kvasů formou služby. Zdokonalením výrobních technologií se její činnost rozšířila o výrobu vlastních moštů. Spolupráce s moštárnou LinkeFruchzefte v Německu Staré Dámě navíc umožnila distribuci většího sortimentu ovocných moštů a šťáv získaných výhradně mechanickou cestou a plněných do vratných lahví. Od roku 2012 provozuje v Křižanech obchod, kde kromě vlastních výrobků prodává i regionální potraviny. Kromě cíle zajistit si živobytí je Stará Dáma vyjádřením snahy podpořit regionální pěstitele ovoce v odbytu jejich produkce a podpory ekonomické životaschopnosti vesnice. Poskytuje také poradenskou službu a svojí činností se snaží motivovat pěstitele k zachování starých ovocných stromů. Je to rodinná firma, která zaměstnává čtyři rodinné příslušníky. Právní formou je Stará Dáma s.r.o. se dvěma jednateli, kteří rozhodují nezávisle v rámci svých odpovědností. Na svůj provoz nečerpá žádné dotace (s výjimkou dotací na zdokonalení provozu) a zisk reinvestuje do dalšího rozvoje.

Na základě rozhovoru ze dne: 5.1.2015, doplněno o informace z: www.stara-dama.cz

« Zpět do kategorie: Ochrana biodiverzity