Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Jeseník nad Odrou byla založena jako občanské sdružení v roce 1994. Organizace usiluje o podporu místní produkce a organického způsobu zemědělského hospodaření. Pěstuje ovoce, zeleninu a byliny, které nabízí svým odběratelům formou komunitou podporovaného zemědělství. Činností spolku je podpora a obnova přírodního dědictví, ochrana ekologicky významných území, výsadba zeleně, záchrana genofondu valašské ovce a pořádání osvětových akcí pro veřejnost. Organizace  je také členem spolku Bayerův odkaz, který byl založen v roce 1999 s cílem záchrany objektu bývalého kláštera v Blahutovicích odkoupeného od zemědělsko – obchodního družstva. V prostorách kláštera vzniklo komunitní centrum Klášter podporující v duchu dřívější funkce objektu místní komunitu a alternativní turistická ubytovna. V centru jehož provoz zajišťují převážně dobrovolníci probíhají během celého roku tematické řemeslné workshopy , výstavy zaměřené na udržení a rozvíjení venkovských tradic  i osvětové  a vzdělávací projekty zde sídlících NNO. Návštěvníci centra mohou také poznávat okolní krajinu a putovat po meditativní Františkově cestě nebo informačně naučné stezce pozemkového spolku ČSOP. V objektu najdou také zázemí vyznavači šetrného turistického ruchu nebo cykloturistiky.

Na základě rozhovoru ze dne: 24.11.2015, www.psdomov.czwww.bayeruvodkaz.cz.

« Zpět do kategorie: Ochrana biodiverzity