Svou činností tento farní sbor usiluje o oživení areálu v Horní Krupé, znovuobnovení školy a vytvoření prostoru, který bude sloužit pro sdílení křesťanských a environmentálních hodnot. Součástí areálu je budova školy (dříve evangelické), fara, stodola, kolny, farní zahrada a školní louka. V roce 2008 zde vznikla Krupská škola, kterou si za netržní nájem spolu s loukou pronajímá sdružení zabývající se ekologickou a environmentální výchovou Chaloupky o.p.s. Farní sbor se stará o rekonstrukci areálu, Chaloupky o.p.s. realizují vzdělávací programy pro školy a učitele. Škola funguje také jako komunitní centrum pro občany obce. Finančně do začátku farní sbor podpořila švýcarská evangelická nadace Heks. Další prostředky získává sbor prostřednictvím Místní akční skupiny Královská stezka a prostřednictvím partnerských církví v zahraničí nebo nadací. Dvě stě padesáti členný sbor funguje na demokratické bázi, na sborovém shromáždění je voleno staršovstvo i farář, statutárními zástupci jsou farář a volený kurátor z řad členů sboru. Členové sboru na dobrovolné bázi odevzdávají zhruba 5 % svého příjmu, tvz. salár, ze kterých je financován částečně plat faráře, chod sboru a provozní záležitosti. Půjčky s minimálním úrokem má sbor možnost čerpat z fondu Českobratrské církve Jeronýmova jednota. V tzv. církevních restitucích získal sbor zpět do svého vlastnictví cca 8 ha zemědělské půdy, kterou bude pronajímat místnímu zemědělskému družstvu. Tyto pozemky kdysi zakoupil společně s budovami. Z výnosů hospodaření se v minulosti financoval provoz školy a částečně plat učitele a faráře. Do budoucna je cílem farního sboru v Horní Krupé dobudování areálu.

Na základě rozhovoru ze dne: 22.10.2016

« Zpět do kategorie: Vzdělávání, komunitní rozvoj