Místní akční skupina (MAS) svatého Jana z Nepomuku byla založena jako občanské sdružení (nyní zapsaný spolek)v roce 2004. Zakládajícími členy byl Mikroregion Nepomucko a několik místních podnikatelských subjektů, postupně přistupovali další podnikatelé, obce a neziskové organizace. V současnosti má MAS 35 členů. Místní akční skupiny jsou zakládány za účelem podpoření spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni s častým využíváním dotačních prostředků Evropské unie k podpoře místního rozvoje. Základní podmínkou možnosti čerpání dotací je vytvoření strategického plánu rozvoje pro území působnosti MAS. Získané dotační prostředky MAS využívá k podpoře projektů lokálních partnerů, které nejlépe naplňují místní rozvojovou strategii. MAS svatého Jana z Nepomuku takto v letech 2008 – 2013 podpořila z finančních prostředků Programu rozvoje venkova, Osy IV. LEADER 85 projektů ve 22 obcích celkovou částkou cca 30 mil. Kč. Samostatnou kategorií jsou projekty spolupráce, kterými samotné MAS přispívají k naplnění své strategie. Takovým byl např. projekt informačního systému Venkovská tržnice na podporu lokální ekonomiky. MAS svatého Jana z Nepomuku provozuje také vlastní grantový program STARTÉR na podporu aktivit mladých či aktivit vybraných skupin obyvatelem. Hlavním cílem je vyhledávání nových lokálních lídrů a podpora rozvoje jejich aktivit. Kromě finanční podpory projektů místních partnerů MAS poskytuje poradenskou činnost, propojuje spolupráci místních partnerů při pořádání akcí a realizaci projektů. V současné době připravuje nový strategický rozvojový plán pro období 2014 – 2020, jehož realizace bude nově podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Tematicky se bude MAS zaměřovat na sociální aspekty kvality života, podporu lokální ekonomiky a životní prostředí.

Na základě rozhovoru ze dne: 30.12.2015, doplněno o informace z: http://www.mas.nepomucko.cz/

« Zpět do kategorie: Vzdělávání, komunitní rozvoj