Ekonomické alternativy v České republice

Současný globalizovaný ekonomický systém svým tlakem na růst, konkurenci a zisk ohrožuje přírodu i lidská společenství a přitom často nedokáže uspokojit skutečné lidské potřeby. Zároveň vznikají v celém světě nové ekonomické aktivity, které se více či méně vymykají jak neviditelné ruce trhu, tak těžké ruce státu. Vznikají často zdola, z bytostné potřeby. Nepodřizují se tak docela diktátu peněz, stanovují si férová pravidla fungování, snaží se o spolupráci navzájem a často jsou i šetrnější k přírodě. O významných otázkách často rozhodují jejich členové či zaměstnanci společně. Cílem jejich činnosti nebývá ani tak zisk, jako smysluplná činnost či prospěch místnímu společenství.

Takové "ekonomické alternativy" existují i u nás, jen se o nich tolik neví. Na této stránce najdete přehled, mapku a medailonky některých českých a moravských ekonomických alternativ, s nimiž jsme dělali rozhovory v rámci našeho výzkumu v letech 2014-16. Najetím na ikonu na mapce se zobrazí stručná informace o iniciativě a kliknutím na ikonu se zobrazí podrobné informace. V menu vpravo lze filtrovat iniciativy podle kategorií. Výpis všech iniciativ se zobrazí kliknutím na odkaz "Zobrazit vše".

Samozřejmě, že podobných alternativ je u nás mnohem více. Přesto doufáme, že Vás tato stránka osloví a bude pro vás inspirací. Možná po jejím prohlédnutí zjistíte, že takovéto "jiné ekonomiky" existují i ve Vašem okolí. Může to být třeba i jen skromná obecní prodejna či mateřské centrum, které poskytuje prostor jiným iniciativám či drobným podnikatelkám či podnikatelům. Možná se rozhodnete k něčemu takovému se přidat, či založit sami...

Děkujeme všem zástupcům ekonomických alternativ, kteří nám věnovali svůj vzácný čas, rozšířili naše obzory a obohatili naše poznání. Děkujeme také Grantové agentuře České republiky, která náš výzkum finančně podpořila.