Své otázky a připomínky k tomuto projektu prosím adresujte

RNDr. Nadě Johanisové, Ph.D., johaniso@fss.muni.cz
či Mgr. Lucii Sovové, sovova@mail.muni.cz

Katedra environmentálních studií
Fakulta sociálních studií
Masarykova Univerzita
Joštova 10
602 00 Brno