Co jsou alternativní ekonomické iniciativy?

Jsou to organizace, skupiny či podniky, které často vznikly "zdola", tedy z iniciativy nějaké skupiny lidí, kteří se rozhodli uspokojit nějakou potřebu, ať už svou vlastní, nějaké zranitelné či sociálně vyloučené skupiny, místního společenství nebo celé společnosti či přírody. Jejich hlavním cílem není zisk (i když zisku mohou dosahovat), ale právě aktivita, kterou provozují. Může to být například pěstování cenných starých odrůd ovocných stromů, vytvoření prostoru pro prodej výpěstků místních zahrádkářů, sdílení nářadí či nepotřebných věcí, vytvoření komunitní měny, provozování družstevních novin, komunitní školy či pražírny fairtradové kávy. Alternativní ekonomické iniciativy mají často demokratickou strukturu řízení, ať už formální nebo neformální, a snaží se podporovat místní zaměstnanost, produkci, spotřebu, sdílení a tvořivost. Peníze a trh nevnímají jako všemocné, klíčové jsou pro ně férovost, dobré lidské vztahy a dobré vztahy člověka s přírodou.

Proč jsou důležité?

V současném globalizovaném světě si řada lidí připadá bezmocná, spíše jako kolečko ve stroji nežli jako autonomní lidská bytost. Závislost na trhu (či na státu) řadu z nás demotivuje a tlačí do pasivity či agresivity. V našem projektu jsme chtěli ukázat, že to tak být nemusí. Už za první republiky (i dříve) u nás existovaly tisíce družstev, kde se lidé dali dohromady zdola. Za pomoci vzájemné solidarity dokázali zlikvidovat lichvu, financovat společně bydlení, elektrifikovat vesnici či třeba založit družstevní hudební těleso. I dnes podobné iniciativy, skupiny a podniky existují. Některé navazují na družstevní minulost a tradici, jiné vznikly ad hoc k řešení konkrétních problémů svého okolí. Chápeme je jako zárodek "nové ekonomiky", která přerůstá úzký rámec růstového a konkurenčního modelu a sází na sociální a ekologickou udržitelnost a spolupráci.

Kdo zpracoval mapku s medailonky a na základě čeho vznikla?

Mapka ekonomických alternativ vznikla na základě výzkumu, který náš tým uskutečnil v letech 2014-16 v celé České republice. Není zdaleka vyčerpávající; jak víme z provedeného výzkumu, takovýchto alternativ u nás existuje mnohem více. Spíše tu chceme poukázat na pestrost a možnosti, které se v této oblasti otevírají. S každou organizací, firmu a skupinou, s níž jsme se sešli, jsme uskutečnili cca hodinový rozhovor, který jsme pak přepsali a udělali z něj výtah. Ten jsme ještě někde doplnili podle webových stránek. Tyto "medailonky" pak byly autorizovány účastníky našich rozhovorů a vloženy na webové stránky.

Komu mohou tyto informace sloužit?

Komukoliv, kdo má zájem o těchto iniciativách vědět, šířit povědomí o nich, či se sám/sama do něčeho podobného zapojit či založit.

Existují podobné další aktivity, webové stránky a databáze?

S tím, jak roste rozčarování se současným směřováním společnosti, řízenou neviditelnou rukou trhu, kterou podporuje těžká ruka státu, rychle roste množství ekonomických (a dalších) alternativ ve světě i povědomí o nich. V zahraničí se hovoří o "ekologických a sociálních alternativách", o "sociální a solidární ekonomice", o "komunitních ekonomikách" či prostě o "alternativách". S těmito alternativami se částečně kryjí i pojmy "sociální ekonomika" a "sociální podnikání", které se v posledním desetiletí rychle etablují i u nás, viz např. zajímavý adresář organizací, které se hlásí k sociálnímu podnikání. Slibně se u nás rozjíždí i iniciativy, zaměřené na lokální potraviny. Webových stránek, které mají k ekonomickým alternativám blízko, je u nás celá řada. Za všechny jmenujme ekomapu Institutu Veronica, či adresář farmářů Hnutí Duha.