Myšlenka sítě pro sdílení darů a zkušeností se zrodila v hlavě Libora Malého již v roce 2008 při nástupu ekonomické krize. Internetový portál Hearth.net, jehož název je spojením slov Heart (srdce) a Earth (země) byl spuštěn 21.12.2012, v den konce Mayského kalendáře. Zvolené datum má symbolický význam, vyjadřuje konec něčeho starého a začátek nového paradigmatu. S tím souvisí i pojmenování občanského spolku Adato Paradigma, který portál provozuje. Nové paradigma je vizí společnosti fungující na základech štědrosti a vzájemných vztahů, radosti z vykonávané činnosti, společného dávání a přijímání. Hearth.net je chápána jako „štědrá sociální síť,“ kde si uživatelé dávají dary a vzájemně si plní přání. Vizí je vytvořit síť, která by byla aplikovatelná celosvětově, přičemž československá verze slouží jako „laboratoř“ jejího vývoje. Kromě online stránek plánuje pětičlenná organizace působit na veřejnost i prostřednictvím přímého setkávání na různých místech v ČR. Setkávání jsou zaměřena na děti a dospělé, kteří jsou podobným myšlenkám otevřeni. Internetový portál a s ním spojené aktivity se na základě zpětných vazeb stále vyvíjejí směrem k větší srozumitelnosti pro uživatele. Spolek funguje v pronajatých prostorách, jejichž část zdarma poskytuje dalším organizacím nebo jednotlivcům pro pořádání různých akcí. Činnost organizace je financována ze zdrojů Libora Malého.

Na základě rozhovoru ze dne: 23.9.2014

« Zpět do kategorie: Sdílení, půjčování, znovuvyužití