Obec Přídolí iniciovala v roce 2007 vznik lesního družstva, o rok později bylo společně s obcemi Mirkovice a Omlenice družstvo založeno. Lesní družstvo zajišťuje komplexní lesní činnost včetně prodeje dřeva pro své členské obce, a dále pro obce Mojné a Rožmitál na Šumavě. Účastní se výběrových řízení pro Lesy České republiky a vykonává zakázky pro soukromé vlastníky lesů v Jihočeském kraji. Správní rada lesního družstva se skládá ze starostů tří obcí, které jsou členy družstva. Rada rozhoduje o využívání finančních prostředků a zisku, provozní záležitosti jsou v pravomoci vedení družstva. Lesní družstvo Přídolí hospodaří celkem na zhruba 1300 ha lesních porostů a na 20 ha obecní zemědělské plochy v podobě trvalého travního porostu, kde chová masný skot. Organizace zaměstnává 9 stálých zaměstnanců a zhruba 20 soukromníků, kteří vykonávají nárazové práce. Lesní družstvo má svůj manipulační sklad, kde zpracovává zbylou dřevní hmotu a náletové nežádoucí dřeviny na palivové dříví. Funguje ve vlastní budově, kterou zaměstnanci svépomocí opravili. Na základě podpory z dotací EU a kraje si družstvo pořídilo většinu techniky. Hospodářské výsledky lesního družstva jsou velmi dobré, osvědčila se tak počáteční myšlenka společného hospodaření obcí. Lesní družstvo zdarma poskytuje ekologické výchovné programy (tzv. lesní pedagogika) pro děti z místní školy a ze škol přilehlých obcí, opravuje místní kapličky a částečně sponzoruje revitalizaci obecních rybníků.

Na základě rozhovoru ze dne: 20. 12. 2015, doplněno o informace z: www.ldpridoli.cz

« Zpět do kategorie: Farmy, lesnictví