Manželé Martin a Jana Rosenbaumovi přišli do Jindřichovic pod Smrkem v roce 2002, farma začala postupně vznikat na zelené louce o pár let později. Malá rodinná farma hospodaří na 30ti ha převážně luk a pastvin odkoupených od pozemkového fondu, které splácejí. Zabývá se zejména chovem dojných ovcí a zpracováním ovčího mléka. Mimo to zde chovají koně, několik prasat a pěstují zeleninu a obilí. Snahou je zodpovědný přístup k přírodě, hospodaření probíhá v režimu ekologického zemědělství. Produkty mají certifikaci bio, některé výrobky jsou nositeli značky Regionální produkt Jizerské hory. Prodej probíhá lokálně přímo ze dvora, prostřednictvím farmářských trhů nebo prodejen zdravé výživy ve městech regionu. Oba manželé podnikají jako fyzické osoby na živnostenský list. Farma nemá vlastní mechanizaci, v zimním období jsou na práci využíváni koně, přes léto jim techniku poskytují zemědělci z okolí, stodolu si farma pronajímá od obce. Farma je členem Svazu ekologických zemědělců Probio, Místní akční skupiny a menších chovatelských sdružení. Kromě zemědělských dotací občas využívá dotační tituly kraje. Zisk nebo volné finanční prostředky jsou investovány do dalšího rozvoje farmy. Martin a Jana se inspirovali u ekologických farem po celém světě, kde dříve pracovali jako dobrovolníci přes síť WWOOF (www.wwoof.net). Sami teď tuto možnost nabízejí dobrovolníkům z ČR a zahraničí.

Na základě rozhovoru ze dne 6.1.2015

« Zpět do kategorie: Farmy, lesnictví