Obecně prospěšná společnost Svobodný statek na soutoku byla založena na jaře roku 2012 organizací Camphill České Kopisty (soužití a práce společně s lidmi se speciálními potřebami), která v České republice funguje od roku 2004. Pracuje zde 10 spolupracovníků, z nichž někteří žijí přímo v Camphillském společenství a další jsou lidé z blízkého okolí. Záměrem společnosti je utváření biodynamického statku v Českých Kopistech, snaha o ozdravení krajiny, společnosti a postavení zemědělce v nich, tvoření se smyslem pro krásu a pravdivost a podpora místního camhillského společenství. Ve svém úsilí navazují na práci antroposofa Rudolfa Steinera a Karla Königa. Na zhruba 10 ha pěstují několik desítek druhů bio zeleniny, které prodávají jak bedýnkovým systémem a v rámci komunitou podporovaného zemědělství, tak velkoobchodním zpracovatelům jako je Lifefood, Sunfood nebo spotřebitelskému družstvu v Sasku. Svobodný statek pořádá mezinárodní workcampy, kam přijíždějí zahraniční dobrovolníci, zprostředkovává možnost podílet se na práci v biodynamickém zemědělství českým waldorfským školám. Nedávno byla dokončena nová sušárna bylin a ubytování pro dobrovolníky v budově statku. Finančně do začátku obecně prospěšné společnosti pomohla německá nadace Software AG Stiftung,v průběhu fungování to byly další, např. naposled nadace arche noVa, dalším zdrojem financí jsou v menší míře dotace Ministerstva zemědělství, ale hlavní je zisk z prodeje zeleniny.

Na základě rozhovoru ze dne: 19.12.2014, aktualizováno: říjen 2016

« Zpět do kategorie: Farmy, lesnictví