Bemagro je ekologické a biodynamické hospodářství. Právní formou je to akciová společnost, která vznikla v roce 1994 z bývalých státních statků. Zaměstnává 50 lidí, představenstvo tvoří 3 lidé, hlavní rozhodování však probíhá na poradách vedení nebo neformálních setkáních. Dnes hospodaří na necelých dvou tisících hektarech, z čehož největší rozlohu zaujímají louky a pastviny, orná půda tvoří jednu čtvrtinu. Společnost má sedm hlavních středisek: rostlinka, která se specializuje na produkci obilovin a krmiv pro vlastní zvířata, dále pak chov zvířat, pěstování zeleniny a bylinek, mlékárnu, středisko zabývající se péči o krajinu a biodynamickými preparáty, správní a obchodní středisko. Kromě ekologické produkce se Bemargo věnuje i péči o krajinu a zvyšování biodiverzity. Komplexnější zaměření společnosti vycházející z filozofie biodynamického zemědělství je zakotvené v poslání: „ S porozuměním a v rovnováze se světem pečovat o nám svěřenou krajinu a živé bytosti v ní a poskytovat potraviny pro nasycení těla i duše.“ V červenci 2015 Bemagro získalo certifikát mezinárodní biodynamické organizace Demeter International. Společnost využívá státních dotací i klasické úvěrování od soukromých osob, v menší míře od bank, cizí zdroje tvoří zhruba 15% kapitálu (především z důvodu dostavby mlékárny). Lokálně je prodáváno především maso, cílem je zabezpečovat poptávku přilehlých okresů České Budějovice a Český Krumlov. V roce 2016 organizace obdržela cenu Bartákův hrnec.

Na základě rozhovoru ze dne: 20.5.2014, doplněno o informace z: http://www.bemagro.cz/, aktualizováno: červen 2016

« Zpět do kategorie: Farmy, lesnictví