U zrodu Police Symphony Orchestra (PSO) stáli sourozenci Soukupovi, kteří absolvovali základní uměleckou školu v Polici nad Metují. PSO je složený z mladých převážně amatérských muzikantů z celého východočeského regionu. Tvoří ho 60 hráčů, kteří společně zkoušejí od roku 2011. Hlavním mottem orchestru je dávat smysluplnou náplň volného času mladým lidem, zlepšovat kulturní dění na Policku a zprostředkovávat kvalitní kulturní zážitky. Právní formou je PSO zapsaný spolek, společně zkouší jednou za čtrnáct dní v prostorách kláštera v Polici nad Metují, které má zdarma zapůjčené od základní umělecké školy a města. Kromě prostor podporuje město orchestr i finančně, další prostředky na podporu činnosti získává orchestr od kraje, finančních darů soukromých firem nebo z dobrovolné práce svých příznivců. Členové PSO koncertují bez nároku na honorář, peníze z koncertů jdou do společného fondu, který slouží na financování hudebních aranžmá a jako příspěvek na společná soustředění. Rozhodnutí jsou v rámci orchestru přijímána demokraticky, mohou se k nim vyjádřit všichni členové. Orchestr koncertuje v České republice a několikrát hrál také v zahraničí, realizuje různorodé vlastní projekty včetně benefičních koncertů na podporu Nadačního fondu HOSPITAL v Broumově.

Na základě rozhovoru ze dne: 11.5.2016

« Zpět do kategorie: Kultura a umění