Moštárna v Hostětíně navazuje na mapování a záchranu krajových odrůd ovoce v Bílých Karpatech v 90. letech, na kterém se významně podíleli členové spolku Tradice Bílých Karpat (TBK). Projekt moštárny iniciovala nezisková organizace Veronica spolu s TBK za podpory místního obecního úřadu. Moštárna zahájila výrobu v roce 2000 s pomocí grantů a malého úvěru od lucemburské etické banky. V roce 2006 byla v sousedství moštárny otevřena budova Centra Veronica Hostětín , které funguje jako vzdělávací středisko a veřejnosti představuje i ostatní enviromentální projekty v Hostětíně. Moštárna od roku 2003 hospodaří formou s.r.o., které je vlastněné občanským sdružením TBK, Nadací Veronica a dvěma základními organizacemi Českého svazu ochránců přírody Veronica a Bílé Karpaty. Pozemek a budova moštárny jsou majetkem Nadace Veronica. Posláním moštárny je udržovat vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím. Přednostně se zde zpracovávají místní, často geneticky cenné odrůdy jablek. Provoz napomáhá znovuoživení lokální ekonomiky, dodavateli jablek jsou zemědělci z okruhu do 30 km, největšími odběrateli pak velkoobchodníci (PRO –BIO a Country Life), část produkce je prodávána přímo na místě. Více než čtyři pětiny produkce mají certifikaci BIO. Organizace zaměstnává čtyři zaměstnance a sezónní brigádníky. Je členem Svazu ekologických zemědělců PRO -BIO. Původně měl zisk z provozu moštárny podpořit projekty TBK, zatím je však využíván na rozvoj moštárny.

Na základě rozhovoru zde dne: 24.01.2015, doplněno o informace z: www.mostarna.bio

« Zpět do kategorie: Ochrana biodiverzity