Cílem pozemkových spolků je ochrana přírodního a kulturního dědictví, o které dlouhodobě pečují na základě právního vztahu. Právní vztah spolků ke spravovaným nemovitostem je různorodý, od vlastnictví přes nájmy, pachty a výpůjčky po mnohé dohody o spolupráci s vlastníky. Hnutí pozemkových spolků koordinované Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) funguje v České republice od poloviny 90. let. V současné době sdružuje zhruba šedesát pozemkových spolků. ČSOP funguje jako koordinátor aktivit spolků, zároveň tyto aktivity finančně a metodicky podporuje tvorbou dokumentů shrnujících zásady fungování spolků (dostupné na webových stránkách). Dvanáctičlenná Rada pozemkových spolků při ČSOP je volena na výročním shromáždění pozemkových spolků, polovinu tvoří zástupci spolků, dva členové jsou zástupci ČSOP a čtyři z partnerských organizací (v současné době Lesy České republiky, Nadace Partnerství, Národní památkový ústav, Ministerstvo životního prostředí). Dvě třetiny pozemkových spolků fungují jako základní organizace ČSOP, třetina spolků jsou na ČSOP organizačně nezávislé. ČSOP pořádá veřejnou sbírku „Místo pro přírodu“ za účelem záchrany ohrožených, přírodně cenných lokalit jejich výkupem a následnou trvalou péčí, přičemž ČSOP se stává vlastníkem vykoupených pozemků a správcem je některý z pozemkových spolků.

Na základě rozhovoru ze dne: 26.11.2014

« Zpět do kategorie: Ochrana biodiverzity