Jindřichovice pod Smrkem jsou nejznámější díky systému dvou obecních větrných elektráren, které byly spuštěné v roce 2003. Cílem výstavby bylo ekonomické pozvednutí obce, která se potýkala s vysokou nezaměstnanosti a snaha o ekologicky čistý rozvoj obce. Jindřichovice získaly grant na výstavbu pokrývající 50% nákladů od Státního fondu životního prostředí. Na zbývající část financí si vzaly úvěr. Vyrobenou elektřinu obec prodá a po zaplacení úvěru a provozních nákladů putuje zbytek částky do obecní pokladny. Část peněž se vyčleňuje do Obecního fondu životního prostředí, z kterého jsou podporovány environmentálně prospěšné aktivity místních občanů a úsilí obce směrem k energetické soběstačnosti. Vlastníkem elektráren je obec, přičemž provoz elektráren a přilehlého informačního centra zaměřeného na obnovitelné zdroje zajišťuje místní firma. Díky finančním prostředkům z elektráren mají Jindřichovice možnost zaměstnávat více lidí v režimu obecně prospěšných prací a tím pomáhat ke snižování nezaměstnanosti v regionu. V katastru obce se nachází biofarma Lukava. Je zde také výtopna na biomasu, kde je používána štěpka z místních lesů, která vytápí pět obecních budov a domov důchodců. Snahou obce je podpora místní ekonomiky a rozvoj turismu. Obec spolupracuje především s blízkými městy v Polsku, kde usiluje o propojení cyklostezky, je také členem mikroregionu Frýdlantsko. Jindřichovice již několik let bojují za zachování železnice, jejíž zrušení by značně omezilo dopravní dostupnost obce.

Na základě rozhovoru ze dne: 6.1.2015

« Zpět do kategorie: Obecní projekty