Organizace byla založena v roce 1993 v Úpici jako občanské sdružení, které se vyvinulo z církevní iniciativy s cílem poskytovat materiální pomoc sociálně potřebným lidem. V průběhu formálního vývoje organizace bylo založeno s.r.o. stoprocentně vlastněné občanským sdružením. Od roku 2014 je právní forma organizace přeměněna na sociální družstvo. Předmětem činnosti sociálního družstva je obecně prospěšná činnost za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob s přednostním zaměřením na místní potřeby a využívání místních zdrojů. Sociální družstvo vlastní dvě provozní budovy v Broumově, kde třídí a zpracovává starý textil.  Provozuje azylovou ubytovnu v Broumově  v Centru sociální pomoci. Kromě sociální roviny se činnost organizace odvíjí od snahy minimalizovat potenciální odpad, který by z textilu vznikl. Ročně dokáže zpracovat až 8 000 tun použitého textilu, v celkového množství smysluplně využije až 90%. Zaměstnává zhruba 160 lidí, jejichž značná část je obtížně umístitelná na trhu práce. Textil získává ze sběrných kontejnerů a prostřednictvím sbírek, které pro sociální družstvo pořádají obecní a městské úřady, školy a další organizace. Třetinu svého zisku využívá na financování rozvoje, zbytkem financuje svoji činnost v sociální oblasti.

Na základě rozhovoru ze dne: 17.9.2014

« Zpět do kategorie: Sdílení, půjčování, znovuvyužití