Krišnův dvůr patří pod celosvětovou organizaci Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, kterou v 60. letech založil Šríla Prabhupáda. V České republice  je tato společnost registrovaná jako náboženská organizace. Základní filozofií je jednoduché žití, hluboké myšlení. Inspirované odkazem zakladatele Prabhupády, který vedl k soběstačnosti, učení se a životu v souladu s přírodou, vznikaly a vznikají podobná centra po celém světě. V České republice byla na počátku  90. let koupena stará usedlost, kterou začali členové organizace postupně rekonstruovat. Krišnův dvůr je v první řadě chrám a poutní místo. Téměř polovina aktivit organizace jsou nevýdělečné, svoji ekonomickou činnost představitelé vnímají jako součást duchovního života. V Praze provozují vegetariánskou restauraci Góvinda, kde je podávano tzv. prasádám, což je jídlo zbavené karmy. Dalším způsobem zajištění ekonomické soběstačnosti je distribuce knih s duchovní tématikou za dobrovolné příspěvky. Organizace využívá také dotací z Evropské unie, část jejích příjmu tvoří dobrovolné příspěvky, spolupracují také s místní akční skupinou Posázaví.  Na farmě o rozloze 36 ha je organickým způsobem pěstována pohanka, obilniny a zelenina, které slouží potřebám centra a částečně zásobují provoz restaurace. Obiloviny jsou dále zpracovávány ve vlastním mlýně.

Na základě rozhovoru zde dne: 21.12.2015.

« Zpět do kategorie: Komunitní pěstování a distribuce potravin