Sdružení NERATOV vzniklo v roce 1992 s původní myšlenkou záchrany kostela v pohraniční vysídlené obci Neratov. U zrodu stála iniciativa pátera Suchára a rodin, které se do oblasti přistěhovaly z Prahy a jižních Čech. Již od počátku mělo sdružení za cíl také pomoc fyzicky a mentálně znevýhodněným lidem. V současnosti má sdružení 29 členů a zaměstnává 136 osob, z toho je 107 se zdravotním postižením. Sdružení provozuje chráněné bydlení pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a řadu chráněných dílen a pracovišť, kde jsou lidé mimo jiné zaměstnáváni v zemědělství a řemeslech spojených s venkovem. Kromě řemeslných dílen poskytuje sdružení pracovní možnosti pro zdravotně handicapované v zahradnictví, prádelně, místním obchodě, hospodě nebo jídelně, při montážích i v administrativě. Chráněná pracoviště obstarávají i služby pro veřejnost v podobě zakázek na úklid či praní prádla aj. Součástí činnosti je pomoc opuštěným a handicapovaným dětem prostřednictvím pěstounské péče a provozem Základní školy speciální Neratov, jejímž je sdružení zřizovatelem. Více jak polovinu finančních prostředků získává Sdružení Neratov, z.s. z vlastní činnosti, dále využívá dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zemědělství, kraje a soukromých firem, část příjmů tvoří i dary individuálních dárců.

Na základě rozhovoru ze dne: 24.3.2015.

« Zpět do kategorie: Obecní projekty